ANLITA STRÄVA I JAKTEN PÅ
RÄTT SPELARE

Med stor erfarenhet av rekrytering, med ett brett kontaktnät och personligt arbetssätt hjälper Sträva dig att hitta rätt personal. Analys av laguppställning och spelarbehov lägger grunden för vårt arbete tillsammans. Därefter tar vi steg för steg. Du väljer kort i leken och utifrån dina behov skapar vi din unika spelplan.


STRÄVAS TJÄNSTER

REKRYTERING

Sträva tar ansvar för din rekrytering. Genom personliga möten och med hjälp av analysverktyg som t ex Thomas hittar vi den bästa matchningen. Allt utgår ifrån en behovsanalys och en kravprofil av kandidater.

Sträva sköter annonsering, ansökningar, urval, intervjuer och referenstagning. Vi kan hålla i hela processen eller hjälpa dig med utvalda delar. Du väljer själv hur delaktig du vill vara.

HYRREKRYTERING

Rekrytering och uthyrning blir tillsammans hyrrekrytering. Mixen innebär att personen är anställd hos Sträva men blir uthyrd och placerad hos ditt företag under en avtalad provtjänstgöringstid. Därefter kan du överta inhyrd konsult utan extra kostnad.

Det fina är att du får chans att se om konsulten passar för tjänsten och du lär känna personen innan du anställer den.

UTHYRNING

Ibland behöver man tillsätta en tjänst under en kortare tid, då är uthyrning ett bra alternativ. Uthyrning och bemanning är en smart lösning vid tillfälligt högre arbetsbelastning. Strävas kompetens, breda kandidatregister och stora kontaktnät löser smidigt dina problem.

Hos Sträva kan du hyra alla typer av kompetens; ekonom, konstruktör, säljare, projektledare, logistiker, inköpare, administratör, ledare…


STEG FÖR STEG MOT
RÄTT SPELARE I LAGET

– Välj kort i leken så skapar vi din unika spelplan!

 • • Med Strävas erfarenhet av rekrytering och bemanning samt vårt breda kontaktnät och rätt verktyg hittar vi den bästa matchningen för dig.
  • Med tips från rekryteringscoachen Pernilla Bernhardsson får du stöd genom hela processen.
  Vi skräddarsyr vårt samarbete efter dina behov. Välj kort i leken så skapar vi din unika spelplan tillsammans!
 • • Välj kort i leken så skapar vi din unika spelplan tillsammans!
  • Överenskommen spelplan utgör en fullgod offert
  Full transparens mellan Sträva och beställaren i hela processen
  • Alla priser anges ex moms och reseersättning
  Spelregler
 • • Styrkor och svagheter
  • Möjligheter och hot
  4 000 kr
  Dokumenterad nulägesanalys av ditt team
med fokus på:
 • • Small - Enkel BPA
  • Medium - Fördjupad BPA (Thomas)
  1000 - 5000 kr
  • Large - Fördjupad BPA (Thomas) + kapacitets- och förmågetest (GIA)
  Vilken spelartyp söker du?
 • • Webb, sociala medier, Arbetsförmedlingen, tidningsannonser, radioreklam, video…
  • Välj mellan paketen XS, S, M, L eller XL
  1 500 – 35 500 kr
  Sträva skapar lockande annonser och inlägg för att attrahera rätt kandidat i rätt kanal.
 • • Strävas breda kandidatregister
  • Strävas nätverk
  Ingår
  Med god personkännedom och genom löpande utvärdering spanar vi efter rätt spelare för dig i:
 • • Sträva ringar in den rätta spelartypen för dig
  • CV:n och personliga brev granskas
  6 000 kr
  • Sortering av kandidaterna utifrån vald spelartyp
  En noggrann genomgång av kandidaterna.
 • • Steg 1 - Förberedelser samt genomförande av intervjuer
  • Steg 2 - Förberedelser samt genomförande av fördjupade intervjuer (tillsammans med dig som kund)
  4 000 kr / steg
  Sträva intervjuar kandidaterna för rätt matchning (genomförs i 2 steg).
 • • Steg 1 - Presentation, gemensamt urval, av planering nästa steg
  • Steg 2 - Presentation, val av rätt spelare, planering av referenstagning
  4 000 kr / steg
  Återkoppling efter genomförda intervjuer (genomförs i 2 steg).
 • • Insamling av 3 referenser per kandidat
  • Analys och värdering av referenser
  4 000 kr
  Ett komplement till intervjuerna för att säkerställa rätt kompetens, talang och personlighet.
 • • Beslut om avtalsform
  • Beslut om tillträdesdatum
  3 000 kr
  Samtal kring avtal och arbetsvillkor.
 • • Förberedelse för avtalsskrivning
  • Framtagning av kontrakt enligt ABRE_10_A
  3 000 kr
  • Kontraktsskrivning och fira med Sträva-tårta
  Avtalsskrivning med rätt spelare.
 • • Framtagning av kontrakt enligt ABPU_10_B
  • Kontraktsskrivning och fira med Sträva-tårta
  Bruttolön x 2,0
  • Förberedelse för avtalsskrivning
  Avtalsskrivning. Efter sex månaders prövotid finns möjlighet att ta över spelaren utan extra kostnad (ömsesidig uppsägningstid är en månad).
 • • Framtagning av kontrakt enligt ABPU_10_B
  • Kontraktsskrivning och fira med Sträva-tårta
  Bruttolön x 2,0
  • Förberedelse för avtalsskrivning
  Avtalsskrivning med rätt spelare (ömsesidig uppsägningstid är en månad).
 • • Uppföljningssamtal
  1 000 kr
  Uppföljning för att säkerställa att allt fungerar för den nya spelaren på arbetsplatsen.
 • • Uppföljningssamtal efter en månad från tillträdesdatum
  Ingår i hyran
  Uppföljning för att säkerställa att allt fungerar för den uthyrda spelaren på arbetsplatsen.
 • • Uppföljningssamtal i periodpaus (varannan månad)
  Ingår i hyran
  Uppföljning under en hyrrekryterings provtjänstgöringstid.
 • • Utvärdering av rekryteringsprocessen och Strävas insats
  • Analys av teamet
  3 000 kr
  • Samtal om nya behov
  Uppföljning och ny dokumenterad analys av befintligt team.
 • • BPA - Befattningsprofilanalys
  • PPA - Personprofilanalys
  3 000 kr / analys och test
  • GIA - Kapacitetstest som mäter en persons mentala resurser
  Analys, test, återkoppling och dokumentation.
 • • Löpande kontakt med rekryteringscoach
  • Tillfällig ledningskompetens och uppdrag
  5 000 kr/mån (eller enl ök)
  • Plats i ledningsgrupp eller styrelse
  Sträva erbjuder ett mentorskap som stöd i ditt arbete. Det kan innebära:
 • • Genomgång av PPA-resultatet
  • Ledarprofil, din hälsa och ditt team
  3 000 kr
  • Ert informationsflöde och din motivation
  3 tillfällen à 1 tim för personliga coachsamtal med dig som ledare.
  Vi fokuserar på:
 • • Gemensam genomgång av PPA-resultaten
  • Sträva synliggör teamets personliga profiler
  1 000 kr / tillfälle (max 6 personer)
  • Sträva ger er verktyg för att kunna utveckla teamet
  3 tillfällen för coachsamtal med ditt team.
  Vi fokuserar på:
 • • Hur fungerar teamet och era informationsflöden?
  • Hur ser du på ditt jobb och vad motiverar dig?
  • Hur står det till med din hälsa?
  1500 kr / samtal (återkoppling och dokumentation ingår)
  Sträva genomför medarbetarsamtal med din personal. Fokus på frågor som:
 • • Styrkor och svagheter
  • Möjligheter och hot
  5 000 kr
  • samtal om idéer för framtiden
  Fristående dokumenterad analys av nuläget. Sträva fokuserar på:


STRÄVA NÄTVERKAR FÖR EN VASSARE REKRYTERING